Featured post

Куриерски услуги с наложен платеж и заявки в интернет

Силното развитие по интернет на търговията, дава много възможности на клиентите за куриерски услуги, за да останат доволни от доставките на онези стоки, които в електронните магазини са поръчани. Доброто си име дължи на качеството на предлаганите услуги единствено и на служителите си. Бързи градски услуги с куриер се осъществяват от момента на заявяване за 60 минути до 6 часа. Гарантират се и експресните колетни доставки и документи до всяко населено място в страната. Услугата с куриер „до поискване” в населени места с офиси се предлага. При съмнение за поставени забранени предмети в пратките, куриер изисква от изпращача съгласие за проверка. При съответен отказ на изпращача, не се приема пратката от . Когато има съмнения, че приетата пратка съдържа забранени предмети или вещества, за отварянето й фирмата изисква писмено съгласие. При отказ – тя уведомява прокуратурата. 

Предлагат се и други куриерски услуги:

- Доставка на фактури срещу подпис на корпоративни клиенти приf връчване или до тяхна пощенска кутия.
- За всички международни дестинации.
- Разпространение на рекламни материали, листовки и брошури на територията на страната или до пощенски кутии.
- Доставка с наложен платеж на поръчани по интернет стоки или по телефон.
- Сгъване, адресиране на хибридна поща.
- Складиране, транспорт и логистика.
- Актуализиране на бази данни.

За колетни пратки с куриерски услуги за наложен платеж, към цената за тегло се добавят – обявена стойност, превод, за наложен платеж с включен ДДС. Една пратка може да се състои от 1 или няколко пакета, всеки от които е с отделна идентификация. За да се осъществят куриерски услуги, трябва пратките да отговарят на изискванията в ценовите листи и на минимално и максимално тегло, размери на плик или пакет. Освен отговорността, подателят и за всяка вреда ще отговаря, причинена на фирмата и партньорите й.

Стремежът на фирмите за куриерски услуги е, доверието на своите клиенти да спечелят, но и да го запазят. Разполагат с изградени офиси в страната, като приемат пратки и ги доставят на клиентите у нас от и до всяка точка с куриер. Някои фирми извършват и за цял свят международни куриерски услуги. Компаниите за куриерски услуги имат опит в доставката, предлагат експресни доставки и допълнителни услуги, обслужват цялата страна.

Featured post

Международни куриерски услуги

Фирми за куриерски услуги извършват и международни услуги, като независими договорни партньори използват и подизпълнители, които гарантират избора им, тъй като са с добра репутация и качествено извършване на куриерски услуги извършват. В интернет пространството, на техните сайтове, са изложени в ценовите листи и списъкът на страните, които обхващат услугите им, в печатни медии се публикуват и брошури, специално издадени за експресни доставки и друга информация и материали. В работни дни се извършват куриерски услуги от 9 до 18 часа, а в неработни се осъществяват при наличието на специална уговорка с клиентите за куриер.

Възложителят е длъжен опаковани пратки да предаде и да са в състояние, което превоза да издържи. Ако не е направено, единствено и само на негова отговорност ще бъдат превозени пратките и на риск на изпращача. Една пратка с куриерски услуги може да се състои от един или няколко пакета, с отделна идентификация всеки и на условия за максимални и минимални размери да отговаря, също и за килограми. Не се приемат от куриер товари, които са опасност за персонала, или за околната среда, или сигурността на превозните средства застрашат; животински кожи, подлежащи на разваляне, медицински отпадъци, части от тялото или органи,мъртви или живи животни, материал за медицински или биологични изследвания, човешки останки; стоки, изискващи специално разрешение за внос или износ, в съответствие с разпоредбите на законодателството на съответната страна. Не се приемат от скъпоценни камъни, благородни метали, антики, оригинална бижутерия, предмети на изкуството, естествени перли; пари, удостоверения, дългови книжа, документи, гаранции и други вещи с парична стойност, чекове, полици, телефонни карти, акции, документи за дружествени дялове, документи на хартиен носител или други средства, които дават право на плащане.

Фирмите за куриерски услуги търсят нови възможности непрестанно за развитие, за да могат да отговорят на клиентските изисквания, като предлагат допълнителни услуги – наложен платеж, хибридна поща, приоритетна доставка, връщане на придружаващи документи, обратна разписка, обявена стойност, супер експресни доставки в рамките на деня, доставка извън тарифата за куриерски услуги и графика на обслужване. Изпращачът е длъжен да предостави изчерпателна и вярна информация за адреса, да осигури правилно приложена транспортна документация.

Featured post

Спестете време – изпратете вашата пратка с Рапидо

За да пестите  от времето си, заявен куриер ще приеме пратката от избран от вас адрес.  На следващия ден ще я достави на получателя, а може и в указан от вас ден и час. При отсъствие на получателя, ще го посетят отново на следващия работен ден, като предварително се свържат с него на посочен от вас телефон. Имате възможност да пренасочите пратката на друг адрес, докато пътува, или да спрете доставката с куриерски услуги. За колетни пратки с обявена стойност, се заплаща към цената за тегло и обявената стойност също. Дори в епохата на интернет, ключова роля за междуличностно общуване все още има традиционното писмо. Те имат значително по-голяма тежест. Писмата по куриер сериозно се приемат и са по-лично ангажиращи.

В пощенските станции можете да изпратите писма по специален куриер, със и без наложен платеж колети, или малки пакети. Върху всяка пратка стикер с номер се залепя , по който по всяко време се проследява пратката, докато до предназначението си стигне тя. Няма пратки, за които да не може да даде за точния час информация и дата на доставката от куриер. Има куриерски услуги, които са бързи градски – от 1 до 6 часа с експресна доставка, от заявяването й. Предлагат се в градове с офиси на фирми за куриерски услуги. Доставката на колетни пратки и документни се гарантира до всяко населено място в страната.

Можете да изпратите вашата кореспонденция чрез куриер по всички международни дестинации – достъпни цени. Трябва с арабски цифри да са адресирани  и латински букви. До получателя се доставя от пощенската администрация на съответната държава.

Куриерски услуги „до поискване” се предлагат на места, където има офиси на фирмата. Куриерски доставки по всякакви международни дестинации се извършват, разпространение на брошури и листовки, рекламни материали и доставки в цялата страна до пощенски кутии; доставка от до корпоративни клиенти – срещу подпис или до пощенската им кутия; транспорт, складиране и логистика; актуализиране на бази данни; доставка на стоки по куриер, поръчани чрез интернет и с наложен платеж; пликоване, хибридна поща, адресиране и сгъване на писма. Ежедневно се доставят над 20 000 пратки и се разпространяват над 350 000 рекламни материали с куриерски услуги.