Международни куриерски услуги

Фирми за куриерски услуги извършват и международни услуги, като независими договорни партньори използват и подизпълнители, които гарантират избора им, тъй като са с добра репутация и качествено извършване на куриерски услуги извършват. В интернет пространството, на техните сайтове, са изложени в ценовите листи и списъкът на страните, които обхващат услугите им, в печатни медии се публикуват и брошури, специално издадени за експресни доставки и друга информация и материали. В работни дни се извършват куриерски услуги от 9 до 18 часа, а в неработни се осъществяват при наличието на специална уговорка с клиентите за куриер.

Възложителят е длъжен опаковани пратки да предаде и да са в състояние, което превоза да издържи. Ако не е направено, единствено и само на негова отговорност ще бъдат превозени пратките и на риск на изпращача. Една пратка с куриерски услуги може да се състои от един или няколко пакета, с отделна идентификация всеки и на условия за максимални и минимални размери да отговаря, също и за килограми. Не се приемат от куриер товари, които са опасност за персонала, или за околната среда, или сигурността на превозните средства застрашат; животински кожи, подлежащи на разваляне, медицински отпадъци, части от тялото или органи,мъртви или живи животни, материал за медицински или биологични изследвания, човешки останки; стоки, изискващи специално разрешение за внос или износ, в съответствие с разпоредбите на законодателството на съответната страна. Не се приемат от скъпоценни камъни, благородни метали, антики, оригинална бижутерия, предмети на изкуството, естествени перли; пари, удостоверения, дългови книжа, документи, гаранции и други вещи с парична стойност, чекове, полици, телефонни карти, акции, документи за дружествени дялове, документи на хартиен носител или други средства, които дават право на плащане.

Фирмите за куриерски услуги търсят нови възможности непрестанно за развитие, за да могат да отговорят на клиентските изисквания, като предлагат допълнителни услуги – наложен платеж, хибридна поща, приоритетна доставка, връщане на придружаващи документи, обратна разписка, обявена стойност, супер експресни доставки в рамките на деня, доставка извън тарифата за куриерски услуги и графика на обслужване. Изпращачът е длъжен да предостави изчерпателна и вярна информация за адреса, да осигури правилно приложена транспортна документация.